1.write the past simple of these verbs
see : ............
pay: .............
go: .............
think: .........
know: ..........

2.write sentences about the past (yesterday/last week etc.)

1.Rachel often loses her kays . She ................. last week
2.kate meets her friends every evening. She .............. yesterday evening
3.i usually but two newspapers every day. Yesterday I ...............
4.We usually go to the cinema on sundays. Last Sunday we ..............
5.I eat an orange every day. Yesterday I ...............
6.tom always has a shower in the morning. This morning he ............
7. Our friends come to see us every friday. They ................ last friday

3.write sentences about whaat you did yesterday (i prosił bym przetłumaczenie tego co w tym zadaniu napiszesz)
1...............
2...............
3...............
4...............
5...............
6...............

2

Odpowiedzi

2010-03-30T22:23:08+02:00
See=saw
pay=payed
go=went
think=thought
know=knew

2.
1. loose keys
2. met friends
3. bought newspaper
4. went to the cinema
5. ate an orange
6. had a shower
7. came to see us


3.
1. wczoraj poszlam do szkoly. I went to school yesterday.
2. wczoraj jadlam sniadanie. I ate breakfast yesterday
3. wczoraj ogladalam tv. I watched TV yesterday
4. wczoraj gralam w gry komputerowe. I played computer games yesterday.
5. wczoraj kupilam maslo. I bought butter yesterday.
6. wczoraj znalazlam klucze. I found keys yesterday.
1 5 1
2010-03-30T22:29:52+02:00
1.
see : .....SAW.......
pay: ......PAID.......
go: .......WENT......
think: ....THOUGHT.....
know: .....KNEW.....

2.

1.Rachel often loses her kays . She ........LOST KEYS......... last week
2.kate meets her friends every evening. She .......MET FRIENDS....... yesterday evening
3.i usually but two newspapers every day. Yesterday I ......BOUGHT TWO NEWSPAPERS.........
4.We usually go to the cinema on sundays. Last Sunday we .....WENT TO THE CINEMA.........
5.I eat an orange every day. Yesterday I .......ATE AN ORANGE........
6.tom always has a shower in the morning. This morning he .....HAD A SHOWER.......
7. Our friends come to see us every friday. They ........CAME TO SEE US........ last friday

3.write sentences about whaat you did yesterday (i prosił bym przetłumaczenie tego co w tym zadaniu napiszesz)
1 Yesterday I saw a new movie in the cinema (Wczoraj widziałam nowy film w kinie)
2 I met my cousin yesterday. (Spotkałam wczoraj kuzyna)
3 My friend forgave me a mistake. (Kolega wybaczył mi pomyłkę)
4 I froze a chicken in a freezer yesterday. (Zamroziłam kurczaka w zamrażalce)
5 My brother and I won a competition yesterday (Mój brat i ja wybraliśmy zawody wczoraj)
6 Yesterday I did my homework \very fast. (Wczoraj zrobiłam pracę domową bardzo szybko)