Odpowiedzi

2010-03-30T22:26:51+02:00
Apostrofa – to bezpośredni i patetyczny zwrot do bóstwa, osoby lub przedmiotu. W Panu Tadeuszu to pierwsze słowa inwokacji: „Litwo! Ojczyzno moja!”

epitety – wyrazy które określają rzeczownik, np. „młoda dziewczyna”

metafora – zestawienie wyrazów obcych znaczeniowo, by pokazać ich podobieństwo, np. opis stawów porównanych do pary kochanków w Księdze VIII