Odpowiedzi

2009-11-01T18:09:35+01:00
Mamy A =(0,-3) Ta funkcja jest malejąca w przedziale
( - nieskończoność, -2 ).Stąd wynika ze x =-2 jest miejscem zerowym tej funkcji. zatem f(-2) = 0 .

Wykresem tej funkcji jest linia prosta przechodząca przez
punkty: A=(0, -3) oraz B= ( -2,0)

y =ax + b = postać kierunkowa funkcji liniowej
Ponieważ punkty A i B leżą na tej prostej, dlatego ich
współrzędne muszą spełniać równanie tej funkcji.
Mamy
-3 =a*0 + b ----> b = -3
0 = a*(-2) + b ----> -2*a + b =o
-2*a +(-3) =0
-2a = 3
a = - 3,2 = -1,5
Zatem ta funkcja jest postaci:
y = -1,5*x - 3
3 5 3