Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T12:48:44+02:00
Ładunek dodatni będzie przyciągany przez ujemnie naładowaną okładkę stałą siłą, ponieważ natężenie E wewnątrz kondensatora jest stałe, a siła F = Eq. Ruch ładunku można więc opisać jako złożenie ruchu jednostajnego prostoliniowego (prędkość wystrzelenia) oraz ruchu jednostajnie przyśpieszonego skierowanego prostopadle do prędkości początkowej. Ruch ten można porównać do rzutu poziomego ciała na Ziemi, tor ładunku będzie parabolą, w praktyce nieco zniekształconą wskutek oporu powietrza oraz przyśpieszenia grawitacyjnego działającego pionowo - można te siły jednak zaniedbać, ponieważ siły pola elektrycznego są zwykle znacznie większe. W zależności od wielkości prędkości początkowej, natężenia pola oraz wymiarów kondensatora ładunek może zetknąć się z ujemną płytką albo wylecieć po zakrzywionym torze na zewnątrz kondensatora.