Odpowiedzi

2009-11-01T18:19:05+01:00
Ponieważ od tamtego czasu technologie postępowały bardzo szybko.
2009-11-01T18:47:41+01:00
Dlatego że:
-Krzysztof Kolumb odkrył ameryke
-Gutenberg wynalazł druk
2009-11-01T19:01:09+01:00
Ponieważ:
1. XVI wiek nazwany został złotym wiekiem, ponieważ nastąpiły odbudowy wawelu itd. - renesans
2. rozwinęła się gospodarka