Odpowiedzi

2010-03-30T22:39:37+02:00
X-1 drużyna
y-2drużyna
z-3 drużyna

x+y+z=227
x+y=151
x+z=139

x+y+z=227
y=151-x
z=139-x

x+151-x+139-x=227

-x=-63

x=63
y=88
z=76

Odp.W I drużynie było 63 harcerzy, w II 88, a w III 76.
2010-03-30T22:42:30+02:00
X=ilosć w 1 drużynie
y-ilosć w 2
z-ilość w 3,


x+y+z=227
x+y=151
x+z=139

x=139-z

139-z+y+z=227
139-z+y=151

y=227-139
-z+227-139=151-139
-z=12-227+139
-z=-76
z=76

x=139-76=63
y=227-139=88

odp. w 1 było 63, w 2 88, a w 3 drużynie było 76 harcerzy

spr. 63+88+76=227