Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T08:36:22+02:00
1. a
2. a . moim zdaniem oznacza to, że to co było kiedyś w przeszłości może zaistnieć w przyszłości.
b. myślę że chcialby sie posłużyć własnie tym zdaniem jako motto swoich rozważań dlatego gdyż według niego to co było w przeszłości mogłoby wrócić do przyszłości ( być tak jak było dawniej)
3. a
4. d
5. ... gospodarka i kultura mają stanowić WZÓR dla nowożytnego świata"
6. tak jak jest:)
7. tak jak jest:)
8. tak jak jest:)
9. c
10. określenie to oznacza osoby bardzo inteligentne
11. pisze że od kiedy uniwersytety stały się składnikiem życia umysłowego europy to ich wydziały takie jak teologia, filozofia, prawo oraz medycyna doprowadziły do ważnych osiągnięć
12. średniowieczny uniwersytet charakteryzował się różnymi wydziałami, które stały się później pracowniami naukowymi które doprowadziły do osiągnieć
13. łączy ich to że były one ważnymi osobami w swoich krajach jak i też bohaterami
14. a. gdyż odgrywają one ważną role i są dowodem tożsamości narodowej jak i stanowią dorobek cywilizacji
b. że takich pięknych i ważnych dzieł jest mnóstwo
15. oznacza ono że nasze marzenia odzwierciedlają zjednoczoną Europę w czasach średniowiecznych

Proszę:):)