Trójkąt równoramienny o podstawie długości 6 cm i ramionach długości 5 cm obracamy wokół jednego z ramion. Otrzymaną w ten sposób bryłę dzielimy na dwa stożki. Podaj długośćpodstawy i długość tworzącej każdego z tych stożków.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T22:51:15+02:00
Trójkąt równoramienny o podstawie długości 6 cm i ramionach długości 5 cm obracamy wokół jednego z ramion. Otrzymaną w ten sposób bryłę dzielimy na dwa stożki. Podaj długośćpodstawy i długość tworzącej każdego z tych stożków.

h²+3²=5²
h²=25-9
h²=16
h=4 cm
wysokość tego Δ spuszczona na ramię to r naszych stożków

1/2*5*r=1/2*6*4 /:5/2
r=24/5
r=4,8

tworzące to 6cm i 5 cm
6 3 6