Przekrój poprzeczny rowu melioracyjnego ma kształt trapezu równoramiennego o podstawach 1,5m i 0,8m. Kształt rowu jest jednakowy na całej długości. Długość rowu wynosi 300m, a głębokość 1,2m. Ile metrów sześciennych ziemi wydobyto przy kopaniu rowu?

1

Odpowiedzi

2010-03-30T23:10:05+02:00
Pole trapezu obliczmy ze wzoru
P = (a+b)h/2

Rów melioracyjny jest graniastosłupem o podstawie trapezu i wysokości równej długości rowu, czyli 300 m
a = 1,5 m
b = 0,8 m
h = 1,2 m

Objętość trapezu wyznacza ilość ziemi wykopaną z rowu
V = P H
H = 300 m
V =(1,5 + 0,8)1,2/2 × 300
V = 216 m³

Odp. Przy kopaniu rowu wydobyto 216 m³ ziemi.
:-)