Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T00:14:35+02:00
1.
X -> 100% powierzchni kraju
21%-> 0,21x
28% -> 0,28x
0,21x -> 100%
0,28x -> z %
0,21xz=28x/:0,21x
z=2800/21=400/3≈133,3 %
Odp. Powierzchnia zajmowana przez lasy wzrosła o około 33,3 %
2.
L=44cm.
L=2πr
2*(22/7)*r=44/*7:44
r = 7
H=24cm.
r =7
H2+r2=R2
24*24+7+7= R2
R2=625/√
R=25 cm. = 2,5 dm.
L=2πR
L=2*π*25
L=50π
44/50π
P=2,52*π*44/50π
P=5,5 dm2
Odp. Potrzeba 5,5 dm2.
3.
82+152=x2
X2=289/√
X=17
Odp. X ma 17 metrów.
4.
T = -73,15
t = 200
T = t+273,15
-73,15=200+273,15
-73,15≠473,15
Odp. Ten punkt nie należy
5.
P1=a*a
P2= (a-1)(a-1)= a2-2a+1
a2-2a+1 + 6= a2
7=2a/:2
A=3,5
Odp. Kupiła dywan o boku 3,5 m.
6.
droga przebyta przez gosię -> g
droga przebyta przez macka ->m
g=4t
m=3t
d2=m2+g2
d2=9t2+16t2
d2=25t2/√
d=5t
7.
Górny taras = x
Dolny taras = 1,44x
K2=1,44x/x
K2=1,44/√
K=1,2
Odp. Najdłuższy bok dolnego tarasu jest 1,2 razy większy od najdłuższego boku górnego tarasu.
8.
Na początku
Kuba -> x
Krzyś -> y
Po wymianie
Kuba -> 0,5x+0,25y
Krzyś -> 0,5x+0,75y
0,5x + 0,75y -> 100%
0,5x + 0,25y ->75%
37,5x + 56,25y = 50x+25y
12,5x=31,25y/:12,5
X=2,5y
Na początku
Kuba -> x =2,5y
Krzyś -> y
Odp. Na początku 2,5 raza więcej cukierków miał Kuba .