Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T11:34:07+02:00
Żeby opisać okrąg trzeba wyznaczyć symatralne boków. punkt przecięcia się jest środkiwm okręgu:
etapy konstrukcji
Konstrukcja symetralnej Boku AB
1. Ustawiamy cyrkiel a punkcie A i zakreślamy łuk nad i pod odcinkiem
(rozwartość cyrkla dowolna, byle większa niż połowa odcinka)
2. tĄ SAMĄ ROZWARTOŚCIĄ CYRKLA zakreślamy łuki z punktu B
3. Łączymy punkty rzecięcia się narysowanych łuków i otrzymujemy symetralną odcinka AB
To samo robimy z odcinkiem np. BC
Mamy symetralną odcinka BC.
Trzeciej nie trzeba rysować, bo i tak się przetnie tym punkcie S
Punkt przecięcia oznaczamy S i to jest środek okręgu.
Stawiamy cyrkiel w punkcjie S, ołówek ustawiamy w wierzchołku i zataczamy okrąg, to jest nasz szykany okrąg.
Rysunek wykonam później ponieaważ teraz nie mam przy sobie cyrkal.
2 4 2