Prosze o zrobienie tego tekstu w punktach prosze:
Jurand ocknął się z zamyślenia za Radzanowem i spytał o swoich ludzi. Zbyszko odparł, że wszyscy zmarli podczas śnieżycy. Jechali dalej w milczeniu, mając nadzieję, że w Spychowie zastaną wysłanników krzyżackich. Na postoju młodzieniec opowiedział o tym, co zaszło na dworze po polowaniu i nagle przypomniał sobie o siostrze zakonnej, która pojawiła się z balsamem.

Czech ani Sanderus nie wiedzieli jednak, co się z nią stało. Rycerz z Bogdańca domyślił się, że kobieta została wysłana na przeszpiegi i zrozumiał, że przebiegły plan Krzyżaków był dobrze przemyślany. Uświadomił sobie, że oni także muszą wykazać się rozumem w poszukiwaniach Danusi i postanowił wysłać do Szczytna Sanderusa, aby odnalazł siostrę zakonną. Jurand jechał z pochyloną głową, żałując, że nie umarł podczas zawiei. Zbyszko poprzysiągł, że odnajdzie Jurandównę. Stary rycerz powtarzał nazwiska braci zakonnych i postanowił zemścić się na nich, kiedy odzyska córkę. Zapytał młodzieńca, czy kocha Danusię, a ten odparł, że została jego żoną. Jurand spojrzał na niego zaskoczony, a potem ruszył konno i jechał w milczeniu na przedzie orszaku.

2

Odpowiedzi

2010-03-31T00:01:49+02:00
1. Ocknięcie się Juranda z zamyślenia i zapytanie o swych ludzi.
2.Odpowiedź Zbyszka, o śmierci ludzi w śnieżycy.
3.Jazda z nadzieją spotkania w Spychowie wysłanników krzyżackich.
4. Opowieść o wydarzeniach po polowaniu.
5. Przypomnienie sobie młodzieńca o siostrze zakonnej.
6. Zrozumienie przebiegłego planu krzyżków przez rycerza z Bagdańca.
7. Postanowienie wysłania do Szczytna Sanderusa w celu znalezienia siostry zakonnej.
8. Poprzysiężenie Zbyszka o odnlezieniu Jurandówny.
9. Postanowienie starego rycerza o zemszczeniu sięna braciach zakonnych po odnalezieniu córki.
10. Pytanie starca do młodzieńca do miłość do Danusi.
11. Poinformowanie starca o małżeństwie.
12. Zaskoczenie Juranda i podróż w milczeniu.

Mam nadzieję, że pomogłam liczę na naj:)
1 2 1
2010-03-31T00:29:06+02:00
,Mała poprawka stylistyczna ..może nie zemszczenie a zemste
1 5 1