1.Z jednometrowego pręta metalowego przez zginanie utworzono ramkę prostokątną. Wiedząc, że różnica między dwoma sąsiednimi bokami wynosi 10cm, oblicz długości tych boków?

2. Podstawa pewnego trójkąta jest o x cm większa od wysokości opuszczonej na ten bok. Jaki warunek musi spełniać liczba x, aby pole tego trójkąta było mniejsze od 40, gdy wysokość ma długość 8cm?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T23:41:49+02:00
1.
1m=100cm
a-pierwszy bok
a+10-drugi bok
2a+2(a+10)=100
4a=80
a=20cm - pierwszy bok
30 cm - drugi bok

2.P=1/2*h*x
h=8cm=wysokość
x=podstawa
P<40
1/2*8*x<40
4x<40
x<10cm
1 5 1