Przetłumacz dokładnie na Język Polski, :
My favourite TV programme is the Polish series "Świat według Kiepskich". I like it because the stories in the programme are enormously funny. I also think that it's very true, it shows reality of some Polish houses. In the series the main character, Ferdynand Kiepski, is unemplay. Hee does everything to have a lot of money and do nothing tiring to get them. He lives with whole family in Wrocław. He has two neighbours, Mr. Paździoch and Mr. Boczek. Every day they think about ways of earning money. In my opinion, the best is Ferdynand Kiepski, the main character, because he is really funny and sometimes shows stupidity on hight level, this charakter bases on nonsence. I love this kind of humour and that's why I like so much Ferdynand and his family.

3

Odpowiedzi

2010-03-30T23:56:50+02:00
Moim ulubionym programem telewizyjnym jest polski serial "Świat według Kiepskich". Lubię go, ponieważ historie w nim są niesamowicie zabawne. Twierdzę również że jest bardzo realistyczny; pokazuje realność niektórych Polskich domów. W serialu główny bohater, Fredynant Kiepski jest bezrobotny. Robi wszystko, żeby mieć dużo pieniędzy i bez wysiłku. Żyje z całą rodziną we Wrocławiu. Ma dwóch sąsiadów, Pana Paździocha, oraz Pana Boczka. Codziennie myślą o możliwościach zarobienia pieniędzy. Według mojej opinii najlepszy jest Ferdynand Kiepski, główny charakter, ponieważ jest naprawdę śmieszny i czasami pokazuje głupotę na najwyższym poziomie. Ten bohater opiera się na bezsensie. Uwielbiam ten rodzaj humoru i to dlatego lubię tak bardzo Ferdynanda i jego rodzinę.
2010-03-30T23:57:26+02:00
Moim ulubionym programem telewizyjnym jest "Świat według Kiepskich" Lubie to ponieważ historia w programie jest niesamowicie śmieszna. Myślę też że jest bardzo realistyczna bo ukazuje realia niektórych polskich domów. W serialu głównym bohaterem jest Ferdynand Kiepski. On robi wszystko by mieć pieniądze, ale nie robi nic męczącego by je zdobyć. On żyje z całą rodziną we Wrocławiu. On ma 2 sąsiadów: p. Boczka i p. Paździocha. Oni codziennie myślą o zarabianiu pieniędzy. Wg. mnie najlepszy jest Ferdynand Kiepski, główny bohater, ponieważ jest naprawdę śmieszny i czasami pokazuje głupotę wysokich poziomów, on bazuje na nonsensie. Uwielbiam ten rodzaj humoru i daltego lubie Ferdka i jego rodzinę
2010-03-31T00:06:19+02:00
Moim ulubionym programem telewizyjnym jest polski serial Świat Według Kiepskich. Lubię go ponieważ jest niesamowicie śmieszny. Poza tym myślę że jest bardzo prawdziwy, pokazuje realia niektórych polskich domów. Głównym bohaterem serialu jest Ferdynand Kiepski, jest bezrobotny. Robi wszystko żeby mieć dużo pieniędzy nie przemęczając się. Z całą rodziną żyje we Wrocławiu. Ma dwójkę sąsiadów: pana Paździocha i pana Boczka. Codziennie myślą nad sposobami zarobienia pieniędzy. Moim zdaniem najlepszy jest Ferdynand Kiepski, główny bohater, ponieważ jest naprawdę śmieszny i czasem okazuje wysoki poziom głupoty. Ta postać bazuje na nonsensie. Kocham ten rodzaj humoru i dlatego bardzo lubię Ferdynanda i jego rodzinę.