1.Liczba a=2,7+(-3,05) liczba b=(-1,4) to a+b wynosi:
A.1,75 B.(-1,75) C.1,05 D.(-1,05).
2.Ogród ma kształt o wymiarach 300m x 200m. Połowę tego ogrodu zajmują jabłonie.Część ogrodu zajmowana przez jabłonie ma powierzchnię:A. 6ha B.30a C.3ha D. 60000
3.10000 cm to inaczej:A.1000m B.100m C. 10m D. 1m
4.Obwód trójkąta wynosi 16 cm.Jaki będzie obwód tego trójkąta,gdy każdy z jego boków zmniejszy się dwukrotnie?
A.5cm B.6cm C.7cm D.8cm

2

Odpowiedzi

2010-03-31T07:16:57+02:00
1. a=2,7+(-3,05), b=(-1,4), a+b=2,7-3,05-1,4=-1,75 - odpowiedź B
2. 300x200=60000m²=6ha - odpowiedź A
3. 10000 cm to inaczej 100m - odpowiedź B
4. Obw1=a+b+c
Jeśli każdy bok zmniejszymy dwukrotnie, to:
Obw2=a/2+b/2+c/2=0,5(a+b+c)=0,5Obw1=0,5*16=8cm - odpowiedź D
2010-03-31T07:24:52+02:00
1.
a = -0,35
b =(-1,4)
a i b= -0.35 + (-1,4) = -1,75
2. 300*200 - 60000m
60000m : 2 = 30 000m
C)
3.B)
4.C)