Bardzo proszę o pomoc, sama nie dam rady tego zrobić a uczę się zaocznie i nie mam kontaktu z nauczycielem csęściej niż dwa razy w miesiącu. Bardzo proszę o szybką odpowiedź bo chciałabym to jeszcze opanować i jakoś zrozumieć.

1. Narysuj wzory elektronowe następujących cząsteczek i określ rodzaj wiązań w nich
występujących:
a) PH3 b) I2 c) H2S d) KCl
2. Dokonaj interpretacji zapisów chemicznych;
a) S8
b) 7 Cl
c) 3 H2O
d) 4P4
e) 3 Fe2O3
f) 2 CuO
g) 6 Al2S3
h) ZnJ2
3. Zapisz za pomocą symboli i wzorów
a) 4 cząsteczki azotu
b) 5 atomów bromu
c) 2 cząsteczki tlenku miedzi (I)
d) 7 cząsteczek bromku żelaza(III)
e) 2 cząsteczki ozonu
4. W podanych równaniach redoks dobierz współczynniki metodą bilansu elektronowego.
Wskaż utleniacze, reduktor, reakcję utleniania i redukcji:
a) ZnS + O2  ZnO + SO2
b) C + HNO3  CO2 + NO2 + H2O
c) Cu + H2SO4 CuSO4 + SO2 + H2O
5. Napisz za pomocą wzorów sumarycznych i strukturalnych następujace związki:
a) tlenek cyny (IV),
b) tlenek chloru (VII)
c) chlorek glinu
d) siarczek żelaza ( III)
e) tlenek fosforu (V)
6. Na podstawie układu okresowego opisz pierwiastek - arsen
7. Oblicz masę cząsteczkowa związków: węglan żelaza(III), fosforan (V) sodu, tlenek miedzi (I)

1

Odpowiedzi

2010-03-31T10:51:03+02:00
1. Narysuj wzory elektronowe następujących cząsteczek i określ rodzaj wiązań w nich występujących:
a) PH3 - wiązanie kowalencyjne ( takie same wart. elektroujemności)
b) I2 - wiązanie kowalencyjne
c) H2S - kowalencyjne spolaryzowane ( ładunki cząstkowe na at wodoru i siarki na siarce - ponieważ ma większą elektroujemność od wodoru , na wodorach + ponieważ mniejsza elektroujemność na rys zaznaczone jako sigma + i sigma -)
d) KCl - wiązanie jonowe , duża różnica w elektroujemności , występują jako jony dodatnie i ujemne, chlor anion , potas kation.
2. Dokonaj interpretacji zapisów chemicznych;
a) S8 - cząsteczka siarki ośmio atomowa ( chyba że osiem jest przed S to wtedy 8 atomów siarki)
b) 7 Cl - siedem atomów chloru
c) 3 H2O- 3 cząsteczki wody
d) 4P4 - 4 cząsteczki cztero atomowe fosforu
e) 3 Fe2O3 - 3 cząsteczki tlenku żelaza (III)
f) 2 CuO - 2 cząsteczki tlenku miedzi (II)
g) 6 Al2S3 - 6 cząsteczek siarczku (II) glinu
h) ZnJ2 - jodek (I) cynku
3. Zapisz za pomocą symboli i wzorów
a) 4 cząsteczki azotu - 4N2
b) 5 atomów bromu- 5 Br
c) 2 cząsteczki tlenku miedzi (I) - 2 Cu2O
d) 7 cząsteczek bromku żelaza(III) - 7 FeBr3
e) 2 cząsteczki ozonu- 2 O3
4. W podanych równaniach redoks dobierz współczynniki metodą bilansu elektronowego.
(czy możecie dopisyać do reakcji OH- i H+ ?)
Wskaż utleniacze, reduktor, reakcję utleniania i redukcji:
a) ZnS + O2  ZnO + SO2
siarka reduktor ( sama się utlenia)
tlen utleniacz ( sam się redukuje)
b) C + HNO3  CO2 + NO2 + H2O
węgiel reduktor ( sam się utlenia)
azot utleniacz (sam się redukuje)
c) Cu + H2SO4 CuSO4 + SO2 + H2O
miedź reduktor ( sama się utlenia)
siarka utleniacz ( sama się redukuje)
5. Napisz za pomocą wzorów sumarycznych i strukturalnych następujace związki:
a) tlenek cyny (IV),
b) tlenek chloru (VII)
c) chlorek glinu
d) siarczek żelaza ( III)
e) tlenek fosforu (V)
6. Na podstawie układu okresowego opisz pierwiastek - arsen
Arsen - As ; masa atomowa 74,92 u (g/mol) ; wartościowość 3 i 5 ; liczba atomowa 33 ; 15 grupa , 4 okres , 4 powłoki elektronowe , atom orbitali bloku p , elektroujemność 2,0 wg skali Paulinga
7. Oblicz masę cząsteczkowa związków: węglan żelaza(III), fosforan (V) sodu, tlenek miedzi (I)

Fe2(CO3)3 m= 2 * 55,85 + 3* 12,01 + 9* 15,99 = 111,7 + 36,03 + 143,91=290,83
Na3PO4 m= 3*22,98 + 30,97 +4*15,99= 68,94+ 30,97+ 63,96=101,6
Cu2O m= 2*63,55 +15.99=127,1 + 15,99 =143,09


wzory strukturalne o zad 1 i 5 w załączniku
4 4 4