Kondensator płaski próżniowy podłączono do źródła prądu o napięciu U, następnie rozsunięto okładki na N razy większą odległość (objętość). Jak się zmieni ,C, Q, U, E i Wel jeżeli kondensator jest cały czas podłączony do źródła prądu.

2

Odpowiedzi

2010-03-31T12:10:47+02:00
Witaj :)

---d = n*do
---U = Uo, bo kondensator cały czas podłączony do źródła Uo
---C = Co/n, bo C = ε*S/d /C i d odwrotnie proporcjonalne/
---Q = Qo/n, bo C = Q/U czyli Q = CU ; U=const, a C maleje n razy
---E = Eo/n, bo E = U/d ; U = const a d rośnie n razy
---W = Wo/n, bo W = 0,5QU ; U = const a Q maleje n razy

Semper in altum.......................................pozdrawiam :)
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T12:33:10+02:00
Pojemność kondensatora płaskiego jest wprost proporcjonalna do powierzchni S okładek oraz odwrotnie do odległości d między nimi:
C ~ S/d
Oznaczam dolnym indeksem (1) wartość początkową, a (2) - po rozsunięciu okładek N razy.
Ponieważ d wzrosło N razy, to C zmaleje tyleż samo razy:
C₁ = kS/d
C₂ = kS/(Nd) = C₁/N

Ale także:
C = Q/U, ponieważ U=const (nie zmienia się), a C zmalała, więc ładunek też zmaleje N razy:
Q₂ = C₂U = C₁U/N

Natężenie pola elektrycznego powiązane jest wzorem:
U = E/d
E = Ud
E₂ = Ud/N = E₁/N
Natężenie pola zmaleje N razy.

W = ½CU², ponieważ U=const, więc W także zmaleje N razy:
W₂ = ½C₁U²/N = W₁/N
3 5 3