Odpowiedzi

2010-03-31T11:01:07+02:00
A)Konsekwencje

-sąsiadowanie również z państwami Słowiańskimi

-dostęp do Morza bałtyckiego(ważny czynnik podczas wojny,A.Hitler zaciekle walczył o Gdańsk)

-złoża węgla na Śląsku a co za tym idzie utworzenie "Państwa Śląskiego"(są to duże ilości kopalni oraz tereny zamieszkiwane przez górników oraz ich rodziny,dotyczy I,II.III Powstania Śląskiego.

-różnorodność terenu-walor turystyczny

b)Priorytety polskiej polityki zagranicznej

Główne priorytety polskiej polityki zagranicznej przyjęte przez rząd określa obowiązujący dokument „Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 – 2006” przyjęty przez Rząd RP i przedłożonym Komisji Europejskiej. Aktualnie przygotowywany „Narodowy Plan Rozwoju Państwa na lata 2007 – 2013” będzie uwzględniał cele takie jak:
- narodowa strategia rozwoju regionalnego,
- strategie sektorowe;
- strategie rozwoju województw,
- programy wieloletnie,
- koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju,
- założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz założenia polityki innowacyjnej państwa,
Ponadto NPR na lata 2007 – 2013 będzie określał:
- diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej kraju, w tym zróżnicowań regionalnych,
- cel główny i cele szczegółowe rozwoju społeczno – gospodarczego kraju,
- kierunki rozwoju,
- szacunkowy plan finansowy,
- kryteria wyboru beneficjentów,
- system zarządzania i realizacji.

/Proszę liczę na naj :) /
5 2 5