Odpowiedzi

2010-03-31T11:01:48+02:00
√Srodek okręgu - środek odcinka ab
xs=(-3+5)/2=2/2=1
ys=(2+8)/2=10/2=5
S=(1,5)
promień to odcinek AS
AS=√(-3-1)^2+(2-5)^2 - całość jest pod pierwiastkiem ^ potęga
AS=√(-4)^2+(-3)^2
AS=√16+9=√25
AS=5
(x-a)^2+(y-b)^2=r^2
(x-1)^2+(y-5)^2=25 = równanie ogrębu
zad2
A(-1,5)
y=3x-1
sprowadzam prostą do postaci ogólnej
-3x+y+1=0
d= |-3*(-1)+5+1|/√(-3)^2+1^2 - w mianoeniku wszystko pod pierwiastkiem
d=|3+6|/√10=9/√10
d=9*√10/10