1. Opisz budowę, rodzaje, funkcje oraz miejsce wystepowania tkanki miękiszowej u roślin.
2. Wyjasnij jakie organizmy nazywamy jednokomurkowe? Podaj budowe i rodzaje organizmów jednokomórkowych.
3. Porównaj budowę, funkcje i miejsce występowania tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej.
4. Narysuj i opisz schemat przekroju przez blaszkę liściową. Podaj funkcje poszczególnych elementó budujących lisć.
5. Opisz gdzie zachodzi u roslin i na czym polega proces foto syntezy?
6. Jakie mięśnie biora udział w oddychaniu u człowieka? Wyjasnij, na czym polega oddychanie komurkowe.
7. Podaj budowe i funkcje krwi człowieka.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T11:12:47+02:00
1.Tkanka miękiszowa -
rodzaje:
-miękisz palisadowy
-miękisz gąbczasty
występowanie:
-MP - pomiędzy górną skórką a miękiszem gąbczastym w tkance.
-MG - pomiędzy dolną skórką, a miękiszem palisadowym.
Budowa:
-Mp - Są wysokimi , wąskimi i cylindrycznymi komórkami. Są równolegle ułożone. Zawierają dużo chloroplastów. Mają cienkie ściany, by swobodnie mogły przez nie przenikać ściany.
-Mg - Są luźno ułożonymi komórkami uboższymi w chloroplasty.
Mają nieregularne kształty, nie stykają się na całej długości boków.
Między nimi znajdują się duże przestrzenie powietrza wypełnione gazami: parą wodną, dwutlenkiem węgla i tlenem.

2. Organizmy jedno komórkowe, to organizmy zbudowane tylko jednej komórki.

Budowa:
-wodniczka pokarmowa
-wodniczka tętniąca
-jądro komórkowe
-rzęski

Rodzaje:
-wiciowce
-planktonowce

2 4 2
2010-03-31T11:23:23+02:00
1. tkanki roślinne:
- Tkanki twórcze : miazga, stożek wzrostu
-Tkanki stałe : tkanka wydzielnicza, tkanka wzmacniająca, tkanka przewodząca, tkanka okrywająca, tkanka MIĘKISZOWA.

Tkanka miękiszowa- fotosynteza, oddychanie w zależności od warunków.

Ciało rośliny prawie w całości składa się z tkanek miękiszowych. W zależności od rozmieszczenia oraz pełnionych funkcji, tkanki miękiszowe dzielą się na miękisz asymilacyjny, zasadniczy i spichrzowy.

2. Organizmy jednokomórkowe to organizmy posiadające tylko jedną komórkę.

7. Krew składa się z :
- osocza
- leukocytów
- erytrocytów
- trombocytów ( płytki krwi u ssaków )
- enzymy

Funkcje krwi :
- krążenie krwi reguluje temperaturę organizmu
- pełni funkcje obronne
- odprowadza szkodliwe, zbędne substancje do wydalniczych narządów
- transportuje substancje odżywcze
- transportuje tlen do tkanek

6. MIĘŚNIE BIORĄCE UDZIAŁ W ODDYCHANIU :

WDECH - Mięśnie główne:
- przepona
-między żebrowe zewnętrzne

WDECH - Mięśnie pomocnicze:
- pochyłe
- podobojczykowe
- prostownik grzbietu
- równoległoboczne
- najszerszy grzbietu
- piersiowe mniejsze
- zębaty przedni
- zębaty tylny górny

WYDECH - Mięśnie główne:
- między żebrowe wewnętrzne

WYDECH - Mięśnie pomocnicze:
- prosty brzucha
- poprzeczny brzucha
- poprzeczny klatki piersiowej
- najszerszy grzbietu
- skośne brzucha zewnętrzne i wewnętrzne
- czworoboczny lędźwi
- zębaty przedni
- zębaty tylny dolny

Odpowiedź na ćwiczenie 4 jest w załączniku.

Niestety, ale tylko na tyle mogę Ci pomóc. Mam jednak nadzieje, że moja pomoc się na coś przydała ;)
1 5 1