Z doświadczanego pola zebrano razem 1800kg.warzyw; ziemniaków, buraków i kapusty.Ziemniaków było 5 razy więcej niż buraków, a kapusty o 120kg. więcej niż buraków. Ile kg. każdego warzyw zebrano?Ile gramów wody należy dodać do 200g piętnastoprocentowego roztworu cukru, aby stężenie zmniejszyło sie do 5%?

1

Odpowiedzi

2010-03-31T11:49:22+02:00
Zad. 1

Z doświadczalnego pola zebrano razem 1800 kg warzyw:ziemniaków,buraków i kapusty. Ziemniaków było 5 razy więcej niż buraków,a kapusty 0 120 kg więcej niż buraków. Ile kilogramów każdego z warzyw zebrano ?

ziemniaki: 5x = 5*240=1200 kg
buraki: x = 240 kg.
kapusta: x+120 = 240+120=360 kg.
razem 1800 kg.

7x=1800-120
7x=1680 |: 7
x= 240 kg.
sprawdzenie 1200+360+240=1800kg.
odp. zebrano 1200kg ziemniaków, 240 kg buraków i 360 kg kapusty.


zad.2
Dane:
mr1=200g

Cp1=15%

Cp2=5%


0,15*200+0*x=0,05(200+x)

30=10+0,05x

0,05x=20

x=400

Odp.trzeba dodac 400 g wody