Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T18:24:09+01:00
R=2 cm
a=5 cm
b = 2r =2*2cm = 4 cm
P₁ - pole prostokąta
P₂ - 2 x 1/2 P koła pole =P koła
Pf = ?

Pf = P prostokąta - 2 x 1/2 P koła
Pf = P₁ - P₂
1. Obliczm pole prostokąta P₁
P₁ = a*b
P₁ = 5cm *4 cm =20cm²

2. Obliczam pole koła P₂

P₂ = πr²
P² =π* (2cm)² = 3,1 *4 cm² =12,4cm²

3.Obliczam pole figury
Pf = P₁ - P₂
Pf =20cm² - 12,4 cm² =7,6 cm²

4. Obliczm obwód figury

Of = 2a +2*1/2(Obwód koła)
Of = 2a + 2πr
Of = 2*5cm + 2*3,1*2cm
Of =10cm +12,4cm
Of =22,4 cm3 4 3