Odpowiedzi

2010-03-31T12:53:13+02:00
Przyczyny są takie :
trzęsienie ziemi powstaje na skutek zderzenia się płyt litosfery
skutki:
śmierć ludzi zawalanie dużych konstrukcji rozpadające się mosty domy itd. Zanczne zniszczenia wiążą się też z pożarami powodziami osuwającymi się masami ziemi potokami błotnymi i falami tsunami
16 3 16
2010-03-31T12:54:08+02:00
Przyczyną trzęsień ziemi jest przemieszczanie się mas skalnych wzdłuż rozłamów. Im bardziej ruchomy jest rozłam, tym większa siła podziemnego wstrząsu.
Skutkami są ofiary śmiertelne w ludziach, pozbawienie ludności dachu nad głową, pękające mury, rysy na budynkach, zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi
wywołane przez trzęsienie ziemi obrywy,powstawanie fal tsunami.
18 3 18
...........e.......i11111111111111111111111111111