Bardzo proszę o rozwiazanie dla mojego kuzyna tych zadan....
albo 1 zestaw...albo 2gi zestaw. Tylko 1 z 2ch zestawów...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a799704e617c20ca.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7714d9f4f48ac16b.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2d2b5e8db27f06b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c4b216bec6daff0.html

1

Odpowiedzi

2010-04-01T09:43:00+02:00
Zestaw pierwszy
zad1.
x- wszyscy uczniowie
30%x- z 5
40%x- z 4
8 - z 3
x-(30%x+40%x+8) - z2
x-(0,3x+0,4x+8)=x-0,7-8=0,3x-8
(5*0,3x+4*0,4x+3*8+2*(0,3x-8))/x=3.9
1,5x+1,6x+24+0,6x-16=3,9x
3,7x+8=3,9x
3,9x-3,7x=8
0,2x=8 /:0,2
x=40 - wszystkie osoby
30%x=0,3*40=12 - tyle dostało 5
zad2
śrenia: (16*1+18*15+19*24+20*68+21*26+22*16)/(1+15+24+68+26+16)=
3000/150=20
wariancja=[1*(20-16)2+15*(20-18)2+24*(20-19)2+68*(20-20)+26*(20-21)2+16*(20-22)2]/150=[16+60+24+0+26+64]/150=190/150=1,3
odchylenie=√wariancja=1,1
zad3
a) załacznik
b) 175%a=6,5
1,75a=6,5 /:1,75
a=3,7 nie należy do przedziału
zad4.
a) b) c) załacznik
Zad5.
x2-7x+12>0
delta=49-24=25
pier. z delty=5
x1=(7-5)/2=2/2=1
x2=(7+5)/2=12/2=6
xnależy (-niesk.;1)U(6, +niesk.)
x2+7x+10<=0
delta=49-40=9
pierw=3
x1=(-7-3)/2=-10/2=-5
x2=(-7+3)/2=-4/2=-2
x należy <-5,-2>
x2-6x+9<=0
delta=36-36=0
xo=6/2=3
x należy{3}
-x2-3x+4>=0
delta=9+16=25
pier z delta=5
x1=(3-5)/-2=-2/-2=1
x2=(3+5)/-2=8/-2=-4
x należy <-4,1>
-4a2-16a+9<0
delta=256+144=400
pier z delty=20
a1=(16-20)/-8=-4/-8=1/2
a2=(16+20)/-8=36/-8=-9/2
a należy (-niesk,-9/2)U(1/2;+niesk.)
reszta pozniej