Odpowiedzi

2012-08-07T16:45:56+02:00

Witam,

 

I woke up very rested in the morning

Obudziłam sie rano bardzo wypoczęta.


For breakfast I ate a small sandwich with butter and ham and drank a big coffee with milk.

Na śniadanie zjadłam małą kanapkę z masłem i szynką i wypiłam dużą kawę z mlekiem.


It was Saturday, so I had time for my favorite activities.

Była sobota, więc miałam czas na moje ulubione zajęcia.


There was nice and sunny outside, so I went for a long walk.

Na dworze było miło i słonecznie, więc poszłam na długi spacer.


After return home I did a short rest reading an interesting book.

Po powrocie do domu zrobiłam sobie krótki odpoczynek czytając ciekawą książkę.


There was no food in my house, so I had to order a pizza.

W domu nie było jedzenia, więc musiałam zamówić pizzę.


- Hallo, I'd like to order a pizza.    Chciałabym zamówić pizzę.

- Ok. What size?             Ok. Jaki rozmiar?

- A big one with cheese and ham.    Dużą z serem i szynką.

- Tell me please your addresse.   Proszę podać mi swój adres.

- Thank you.     Dziekuję.


proszę bardzo, pozdrawiam :)


1 5 1