Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T14:02:23+02:00
Krzywa Wieża w Pizie (Torre pendente di Pisa)

jedna z najbardziej znanych budowli świata, odwiedzana rocznie przez ok. 10 milionów turystów; symbol miasta Pizy. W istocie jest dzwonnicą (kampanilą) katedralną i należy do kompleksu zabudowań w stylu romańskim na Campo dei Miràcoli. Wkrótce po rozpoczęciu budowy w 1174 wieża zaczęła odchylać się od pionu, co próbowano korygować w czasie budowy (np. wydłużając kolumny po jednej stronie wieży). Mimo niebezpieczeństwa, jeszcze w 1350 dodano ostatnie piętro, w którym umieszczono dzwony. W XIX wieku zaczęto podejmować pierwsze próby powstrzymania przechylania się wieży, co przyniosło jednak przeciwny skutek.

Katedra w Pizie

W XI wieku Piza stanowiła tygiel kultur i sztuk, wpływów lombardzkich, bizantyjskich, arabskich i normandzkich. Zrodziły one romanizm pizański, oryginalny, jedyny w swoim rodzaj styl, którego twórcą był słynny architekt Buscheto. Styl ów w katedrze pizańskiej osiągnął swoje apogeum.
Cudowna marmurowa budowla, pięcionawowa bazylika z trzynawowym transeptem (nawa poprzeczna) i apsydami (półkoliste lub wieloboczne pomieszczenie) na zamknięciu prezbiterium i ramion transeptu, zachwyca przede wszystkim wspaniałą kolorystyką wnętrza. Przemiennie ułożony marmur jasny i ciemny podkreśla doskonałość podziałów, a kolorowe dekoracje rytmizują i ożywiają wnętrze, wprowadzając do niego symetrię.

Baptysterium

Baptysterium (z łac. baptisterium) – budowla wznoszona przez chrześcijan, przeznaczona do ceremonii chrztu, zazwyczaj usytuowana w pobliżu kościoła.
O ile dobrze jest dziś znany sposób chrzczenia, jaki praktykowano od II wieku, o tyle wygląd miejsc, w których udzielano sakramentu pozostaje dla najwcześniejszego okresu hipotetyczny. Najstarsze znane baptysterium (III wiek) zachowało się w Dura Europos; było to jedno z pomieszczeń w domu chrześcijan, w którym przy jednej ścianie ustawiono basen chrzcielny, obudowany aediculą. W IV wieku funkcję baptysteriów pełniły niczym niewyróżniające się pomieszczenia, przylegające do kościoła.