Odpowiedzi

2010-03-31T18:26:43+02:00
Bibliografia została podzielona na pięć części. Pierwsza zawiera wykaz książek Bolesława Leśmiana, w drugiej zebrano publikacje poety zamieszczane na łamach czasopism. Część trzecia jest spisem książek poświęconych Leśmianowi, natomiast w części czwartej zgromadzono artykuły z czasopism dotyczące pisarza i jego twórczości. Oddzielnie, w części piątej wykazano recenzje książek poety oraz recenzje książek, których jest przedmiotem.
Bibliografia została opracowana na podstawie baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej oraz katalogów i kartotek zagadnieniowych Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
Zasięg chronologiczny bibliografii dla wydawnictw zwartych 1962 - 2008, dla artykułów z czasopism 1978 -2008.