Odpowiedz na pytania:

John Donne - Sonet XIV
1.O co prosi podmiot liryczny w wierszu Johna Donne'a?
2. Porównaj koncepcje człowieka z wiersza Donne'a i sonetu III Sępa-Szarzyńskiego.
3. Jakie formy czasownikowe dominują w utworze Donne'a? Dlaczego?

Wacław Potocki - Człowiek-igrzysko Boże
1. W jaki sposób Potocki przekształca znany z wiersza Kochanowskiego topos człowieka Bożego igrzyska?
2. Co symbolizują czarne i białe pola szachownicy w wierszu Potockiego?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T14:54:39+02:00
Nie jestem do końca pewna czy rozpatrzylam to na wszystkich możliwych polach, ale piszę prezentacje maturalną na temat poezji i jej interpretacji i moja polonistka nie miała żadnych zastrzeżeń więc myslę, że powinno być, ok:)

Donne:
1. Prosi Boga o to, by ten zmiażdżył jego serce jak ścianę, by boża moc go spaliła swym ogromem, po to by mógł wyzwolić się spod władzy grzechu. Prosi Boga by to on go "pojął gwałtem" za jeńca, gdyż tylko wtedy będzie naprawdę wolny.
2. różnią się charakterem, formami czasownika. szarzynski podejmuje polemikę z tematem. nie prosi bogaa o pomoc, tłumaczy psychike człowieka, charakteryzuje go jako osobę uległą instynktom (bojowanie-byt nasz podniebny). Człowiek ten ma jasny umysł mówiąc i tłumacząc używa zdań złożonych, natomiast utwór Donna jest energiczny, przepełniony rozpaczą emocjonalny i wyraża inne emocje.
3. mamy tu do czynienia z trybem rozkazującym (weź, spal), który został tu zastosowany po to, by Bóg się nad nim zlitował i wspomógł do w walce ze złem, które w nim drzemie. To wolanie o pomoc do Boga. Żadne wołanie nie jest prezprowadzane na zasadzie zdań wielokrotnie złożonych lecz krotkich równoważników zdań. czasownik uwidacznia emocje i rozpacz, osamotnienie i niedolę podmiotu lirycznego.

Potocki:
1. sam ten motyw traktuje człowieka jako kukiełkę teatralną, natomiast u Potockiego mamy do czynienia z szachownicą i graczmi, którzy poruszając się po czarno-białej szachownicy są dla pionkiem panami życia i śmierci. Sa tu nimi czart z aniołem, którzy grając w szachy próbują określić co jest silniejsze: dobro czy zło (które z nich wygra partię).
2. pola są symbolami życia i śmierci, dobra i zła, anioła i czarta, grzechu i cnoty. pionki, które wędrują po tych polach sa niewolnikami tych elementów, zmieniają swoje nastawienie do świata za sprawą barwy pola, na którym się znajdują.
2 3 2