Odpowiedzi

2010-03-31T14:40:13+02:00
Tu proszę po angielsku


In Greek mythology, part of Hades - the underworld, destined for the souls of good people. But more often portrayed as a land of Ocean, on the western edge of the world - a place of eternal happiness and eternal spring. The place was Cronus, the son of Gaia (Mother Earth) and Ouranos (the Lord of Heaven), and is also the father of Zeus and Hades, and Poseidon.


a tu po polsku
w mitologii greckiej część Hadesu - podziemnego świata, przeznaczona dla dusz dobrych ludzi. Częściej jednak przedstawiana jako kraina nad Oceanem, na zachodnich krańcach świata – miejsce wiecznej szczęśliwości i wiecznej wiosny. Panował tam Kronos, syn Gai (Matki Ziemi) i Uranosa (Pana Niebios), a jednocześnie ojciec Zeusa i Hadesa oraz Posejdona.