Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-03-31T14:53:52+02:00
Wyznacz współrzędne punktów przecięcia okręgu o równaniu x²+y²-4y-5=0 z osią rzędnych układu współrzędnych

- z osią rzędnych, czyli z osią Oy, wtedy pierwsza współrzędna punktu jest równa zero, stąd

{ x² + y² - 4y - 5 = 0
{ x = 0

0² + y² - 4y - 5 = 0
y² - 4y - 5 = 0
Δ = 16 + 20 = 36
√Δ = √36 = 6
y₁ = 4 - 6 / 2 = - 2 / 2 = - 1
y₂ = 4 + 6 / 2 = 10 / 2 = 5


Punkty wspólne okręgu z osią Oy mają współrzędne: (0, - 1) i (0, 5).