Piłka spada z wysokości h=3,2m i zderzając się z podłożem traci 40%
swojej energii mechanicznej, oblicz:
a) szybkość piłki tuż przed uderzeniem w podłoże,
b) szybkość początkową piłki po odbiciu od podłoża,
c) wysokość, na którą wzniosła się piłka po odbiciu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T12:26:55+02:00
H= 3,2 m
przed Ep= mgh

a)V-?
Ep=Ek
mgh= m*V2 /2 |:m
gh=V2 /2 |*2
2gh= V2
V= pod pierwiastkiem 2gh
V= pod pierwiastkiem 2*10*3,2= 64
V= 8 m/s
b) Ek= 60% Ep
V po odbiciu.
mV2 /2 = 60 % z mgh |:m
V2 /2 = 60 % * gh |*2
V2= 60% *2gh
V= pod pierwiatkiem 60/100 * 2*10*3,2= 38,2
V=6,2 m\s
c) Ep po odbicu
Ep= 38,2
h-?
Ek=Ep
mgh= m*V2 /2 |:m
gh=V2 /2 |*2
2gh= V2 |:2g
h= V2 / 2g
h= 38,2 / 2*9,8= 1,95m