Odpowiedzi

2010-03-31T15:00:43+02:00
Symbioza grzyba i glonu w poroście jest to rodzaj mutualizmu. Grzyb potrzebuje martwej materii, natomiast glon potrzebuje warunków do fotosyntezy. Grzyb dostarcza glonowi wody i soli mineralnych, a glon przeprowadza fotosyntezę. Porosty są pionierskie i kosmopolityczne,co znaczy, że występują na całej powierzchni kuli ziemskiej i jako pierwsze występują tam, gdzie nic nie rośnie. Gdyby w jakiś sposób rozdzielono grzyb z glonem na terenie, na którym pojedynczo nie mają one warunków, to zginą, byłoby to ewentualnie możliwe wtedy, gdyby grzyb miał martwą materię, a glon warunki do fotosyntezy.
16 3 16