ZADANIE Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE!!!!!

Muszę napisać 2 referaty i oddać po świętach więc proszę pomóżcie mi:/

1 referat: Rodzaje budownictwa hotelowego - cechy charakterystyczne;
2 referat: Zasady architektoniczne wyposażenia wnętrz w obiektach hotelarskich;

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T00:13:41+02:00
1.TYPY BUDOWNICTWA HOTELOWEGO
- zwarta bryła budynków wkomponowana w zabudowę ulicy,
- bryła zwarta wolnostojąca,
- bryła złożona, tzn. ustawiona w czworobok lub podkowę,
- projekty amerykańskie zakładają, że część mieszkalną stanowi wielopiętrowy blok, a na część gastronomiczna i usługowa znajdują się w bloku niższym ustawione horyzontalnie,
- miejsca w których wykorzystuje się walory krajobrazu (najczęściej na zboczach górskich) hotele są w kształcie niskich i poziomych budynków, umieszczonych stopniowo, jeden nad drugim, dotyczy to przeważnie części mieszkalnych.

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Struktura organizacyjna wyznacza ___________ ___________ między poszczególne komórki organizacyjne, które wykonują w procesie gospodarczym określone zadania i czynności oraz są ze sobą powiązane. Tworzą ja dwa elementy:
- szczeble zarządowe,
- rozpiętość kierowania (liczba komórek podległych jednemu kierownikowi).
Stąd też rozróżnia się strukturę płaska i smukłą.
W europejskim systemie organizacyjnym hotelu wyróżnia się trzy piony odpowiedzialne za ogólna strategię ekonomiczną i rozwój.

Pion administracyjno – zarządczy obejmuje:
- politykę personalną i szkoleniową,
- finanse, rachunkowość, sprawozdawczość,
- kontrolę,
- marketing i public relation, akwizycje,
- inwestycje, remonty, naprawy.

Pion noclegowy obejmuje:
- rezerwację, recepcję, kasę dla gości, centralę telefoniczna, ___________ wielofunkcyjne,
- parking, garaże,
- przechowalnię bagaży,
- portierów,
- służby pięter,
- ochronę,
- informację turystyczna,
- usługi dodatkowe tj. fryzjer, kosmetyczka.

Pion żywieniowy obejmuje:
- kuchnię,
- sale konsumpcyjne,
- bary,
- bufety,
- szatnię,
- bankiety,
- zaopatrzenie w artykuły żywnościowe i inne.

W systemie amerykańskim pion administracyjno - zarządczy dzieli się na dwa piony:
- pion ekonomiczny,
- pion sprzedaży
występuje również pion noclegowy i żywieniowy oraz pion techniczny.

Pion techniczny obejmuje:
- warsztaty naprawcze,
- służby energetyczne i palaczy,
- ogrodników,
- transport osobowy i ciężarowy,
- obsługę imprez.

Struktura organizacyjna recepcji
Na czele stoi kierownik recepcji, który podlega bezpośrednio dyrektorowi i podlegają mu:
- kierownik – concierge (konkier),
- recepcjonista - concierge (konkier),
- kasjer,
- recepcjonista – dysponent,
- recepcjonistka,
- telefonistka,
- referent do spraw rozliczeń,
- bagażowy,
- parkingowy,
- portier.


DYREKTORKIEROWNIK
RECEPCJI
KIEROWNIK RECEPCJONISTA
CONCIERGE DYSPONENT

REFERENT
Ds. ROZLICZEŃ
RECEPCJONISTA RECEPCJONISTA
CONCIERGE

BAGAŻOWY PARKINGOWY PORTIER
TELEFONISTKA
KASJER


Obowiązki pracowników recepcji:
Kierownik recepcji:
- panowanie nad prawidłowym funkcjonowaniem części hotelowej,
- kontrolowanie pracy personelu,
- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem świadczonych usług hotelarskich,
- pełna współpraca z innymi działami,
- odpowiedzialność za pełny przebieg programu komputerowego oraz bieżące wprowadzanie poprawek i zmian,
- przestrzeganie zasad BHP i PPOŻ przez pracowników,
- spotkania z pracownikami nie rzadziej niż raz w miesiącu w celu omówienia jakości pracy,
- opracowanie planów pracy dla pracowników.

Recepcjonista – dysponent:
- przyjmowanie gości,
- zameldowanie gości i wystawienie kart pobytu,
- wystawianie rachunków i przyjmowanie należności gotówkowych gości,
- współpraca z innymi pracownikami hotelu,
- przyjmowanie i przekazywanie gotówki przed rozpoczęciem i zakończeniem zmiany,
- bieżące uzgodnienie czystości pokoi,
- wykonywanie wydruków kasy hotelowej,
- raporty fiskalne,
- przyjmowanie rezerwacji przez całą dobę.

Kasjer walutowy:
- skup walut od gości,
- wprowadzanie tabeli kursowej natychmiast po otrzymaniu jej z banku,
- wystawienie kwitów skupu,
- prowadzenie dokumentacji kasy walutowej,

Kierownik concierge:
- organizuje i nadzoruje prace służby pocztowej,
- współpracuje z innymi pracownikami recepcji, kasy hotelowej, działem marketingu, służbą pieter, gastronomią, pracownikami parkingu i garaży,
- w ___________ reprezentuje dyrektorów.

Recepcjonista concierge:
- bezpośrednia obsługa gości w zakresie ___________ i załatwiania spraw gości,
- obsługa korespondencję i przesyłki gości,
- poleca oferowane przez hotel usługi.

Telefonistka:
- obsługa rozmowy przychodzące i wychodzące,
- przyjmowanie wiadomości dla gości,
- budzenie gości,
- ___________ na rozmowy międzymiastowe i międzynarodowe.

Portier:
- pełni służbę przy wejściu do hotelu,
- otwieranie i zamykanie drzwi,
- witanie i żegnanie gości,
- wskazywanie miejsc do parkowania pojazdów,
- zamawianie taksówek na życzenie gości,
- przekazuje informacje pod wskazany adres.

Parkingowy:
- pokazywanie i przygotowywanie miejsc do parkowania.

Bagażowy:
- przejmowanie opieki nad gośćmi po odejściu od recepcji,
- przenoszenie bagaży gości (na ich życzenie wnosi bagaż do pokoju).

Pracownik guest relation:
- odpowiada za dobre relacje między gośćmi a ___________ oraz za jakość usług świadczonych w tym hotelu,
- osobiście reaguje na skargi i prośby klientów.

Klucznik:
- wydawanie kluczy,
- odbieranie kluczy,
- prowadzenie książki budzeń,
- rejestrowanie gości hotelowych,
- dokonywanie i sprawdzanie rezerwacji,
- dostarczanie informacji, ___________,
- doradzanie gościom form spędzania wolnego czasu.

Obowiązki służby pięter
Kierownik pięter:
- służba w pełnym umundurowaniu,
- zapewnienie wzorowej czystości pokoi i innych pomieszczeń hotelowych,
- stała kontrola pracy pokojowych,
- organizowanie i koordynowanie pracy pokojowych,
- organizowanie szkoleń dla pokojowych,
- kontrolowanie stanu wyposażenia pokoi,
- prowadzenie podręcznego ___________, zapasu ___________, środków czystości i sprzętu,
- przekazywanie do recepcji przedmiotów uszkodzonych,
- zgłaszanie ___________ do remontu,
- współpraca z recepcją w zakresie wykorzystania pokoi,
- realizacja dodatkowych usług z życzenie gości.

Pokojowe:
- utrzymanie wzorowej czystości i porządku w przydzielonym rewirze,
- dodatkowe sprzątanie na życzenie gości,
- okresowe, gruntowne sprzątanie pokoi,
- dbanie o należyty stan wyposażenia pokoi i zgłaszanie wszelkich usterek,
- oddawanie bielizny do pralni,
- natychmiastowe przekazywanie kierownikowi pięter rzeczy pozostawionych przez gości,
- zgłaszanie zwolnionych pokoi i przygotowanie ich do wynajęcia,
- przynoszenie do pokoju rzeczy ___________ gości.

Korytarzowa:
- utrzymanie czystości klatek schodowych, korytarzy, holu, WC, dźwigu.

Obowiązki inspekcji pięter
- nadzór pracy służby pięter,
- codzienna kontrola czystości i estetyki pokoi,
- czuwanie nad jakością wyposażenia pokoi,
- szkolenie pokojowych w zakresie kultury pracy i obsługi,
- przekazywanie sprawozdań dotyczących pokoi.

Warunki pracy:
Każdy hotel zapewnia swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy tj. odpowiednie oświetlenie, pokój socjalny, łazienkę, wszystkie potrzebne przedmioty do wykonywania swoich obowiązków.
W hotelach możliwe jest przedłużanie czasu pracy do 12 godzin na dobę, ale nie więcej ni 42 godziny na tydzień w okresie rozliczeniowym. Praca w nocy (21:00 – 7:00) zobowiązuje pracodawcę do przyznania dodatkowego wynagrodzenia (za każdą godzinę 20% stawki godzinowej). Niedziele i święta to dni wolne od pracy, z pracę w te dni pracodawca zobowiązany jest zapewnić 1 dzień wolny w tygodniu.

na podstawie : http://www.lublin.studenci.pl/my/pokaz_html.php?id=3411