Dobierz współczynniki stechiometryczne:
a) ......PbO+......C-->......Pb+......Co₂
b) I₂O₅-->.......I₂+.........O₂
c) .......H₂+......Fe₃O₄-->......Fe+..H₂O
d).....SnO₂+.....H₂S-->......SnS₂+.....H₂O
e) .......CrO₃+....C-->....Cr+.......Co₂

2

Odpowiedzi

2010-03-31T15:11:53+02:00
A) 2PbO+C-->2Pb+Co₂

b) 2I₂O₅-->2I₂+5O₂

c) 4H₂+Fe₃O₄-->3Fe+4H₂O

d)SnO₂+2H₂S-->SnS₂+2H₂O

e) 2CrO₃+3C-->2Cr+3CO₂
2010-03-31T15:14:44+02:00
A) 2PbO + C-->2Pb + Co₂
b) 2I₂O₅-->2I₂ + 5O₂
c) 4H₂ + Fe₃O₄-->3Fe + 4H₂O
d) SnO₂ + 2H₂S--> SnS₂ + 2H₂O
e) 2CrO₃ + 3C--> 2Cr + 3Co₂