Zapisz za pomocą symboli i wzorów chemicznych i dobierz współczynniki stechiometryczne
a) tlenek rtęci(II)-->tlen+ rtęć
b) tlenek glinu+wodór-->tlenek wodoru+ glin
c) tlenek azotu(II) +wodór-->azot+woda
d) magnez+tlenek żelaza(III)-->tlenek magnezu+żelazu
e) tlenek żelaza(III)+węgiel-->żelazo+tlenek węgla(III)
f) węgiel+tlenek miedzi (I)-->miedź+tlenek węgla(IV)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T15:23:56+02:00
A) tlenek rtęci(II)-->tlen+ rtęć
2HgO>O₂+2Hg
b) tlenek glinu+wodór-->tlenek wodoru+ glin
Al₂O₃+3H₂>3H₂O+2Al
c) tlenek azotu(II) +wodór-->azot+woda
2NO+2H₂>N₂+2H₂O
d) magnez+tlenek żelaza(III)-->tlenek magnezu+żelazu
3Mg+Fe₂O₃>3MgO+2Fe
e) tlenek żelaza(III)+węgiel-->żelazo+tlenek węgla(III)******

f) węgiel+tlenek miedzi (I)-->miedź+tlenek węgla(IV)
C+2Cu₂O>4Cu+CO₂

****** sprawdź wartościowość węgla powinno być 2 albo 4