Napisz definicję, krotka i zwięzła. ;D

1.Benedyktyni.
2.Cytersi
3.Renesans Karliński
4.Reforma Gregoriańska.

przyporządkuj władce do wydarznia.

1. Justynian wielki
2Chlodwig
3.Karol Wielki
4. Otto 3
5. Konstantyn Wielki
6. Machomet


wydarzenia :
1. cesarz zachodio rzymski
2. uporzadkowanie prawa rzymskiego
3. tworca islamu
4. załoyciel panstwa franków
5. Idea odbudowy cesarstwa zachodnio - rzymskiego.

uwaga 1 władca musi zostać! ;D

prosze o pomoc ! ;d ;*

3

Odpowiedzi

2010-03-31T15:52:49+02:00
1.- benedyktyni - Najstarszy katolicki zakon mniszy, założony w 529 roku przez św. Benedykta z Nursji.
- cystersi -zakon katolicki wywodzący się z benedyktynów i posługujący się regułą benedyktyńską, założony w 1098 r. przez Roberta z Molesme.
-renesans karoliński - przypadający na panowanie Karola Wielkiego, okres rozwoju kultury zachodnioeuropejskiej, w którym nastąpiła ponowna recepcja kultury starożytnej
-Reforma Gregoriańska - grupy wiernych greckiego Kościoła prawosławnego oraz patriarchatu Konstantynopolitańskiego, sprzeciwiające się reformom kalendarza liturgicznego - zaadoptowania kalendarza gregoriańskiego jako neojuliańskiego w miejsce dotychczasowego juliańskiego.

władcy:
1.2
2.4
3.1
4.5
5,-
6.3na 100% dobrze bo sama miałam z tego sprawdzian;*
jako pierwsza moge prosić o naj;*
2 3 2
2010-03-31T15:53:54+02:00
Chlodwig-4
macho met-3
otto3-1
Konstantyn wielki-5
Benedyktyni- zakładali kościoły, ciężko pracowali [od rana do nocy]
reformowali kościoły w 13 wieku.
Cytersi posługiwali się reguła benedyktyńska, naśladowali Chrystusa, mnisi musieli byś biedni, pomagać biednym i wyrzekać się wszelkich dóbr materialnych.
Renesans Karoliński- utworzył go Karol Wielki, wprowadzono reformy szkolnictwa { trivium i qua triwium], zaczęto pisać roczniki dobrej jakości książki.
renesans gregoriański; tu główna rolę odegrały chorały Gregoriańskie;)
mam nadzieję, że pomogłam, więcej wydarzeń nie pamiętam;))
2010-03-31T16:04:42+02:00
I.
1.Benedyktyni-najstarszy zakon mniszy, założony został w529 roku przez świętego Benedykta z Nursji.
2.Cytersi- chyba chodziło ci o cystersi, bo tego słowa nie znam. A cystersi to zakon wywodzący się z benedyktynów, założony został w1098 roku przez Roberta z Molesme.
3.Renesans Karliński-a tu powinno być "renesans karoliński"- przypada na panowanie Karola Wielkiego , jest to okres rozwoju kultury zachodnioeuropejskiej.
4.Reforma Gregoriańska- to działania reformatorski podjęte w kościele w XI-XII w. w celu usunięcia symonii, wprowadzeniem celibatu oraz zlikwidowanie ingerencji.

II.
1. Justynian Wielki-uporządkowanie prawa rzymskiego
2.Chlodwig
3. Karol Wielki- założenie państwa franków
4. Otton III- idea odbudowy cesarstwa zachodniorzymskiego
5. Konstantyn Wielki- cesarz zachodniorzymski
6. Mahomet- twórca islamu