Odpowiedzi

2010-03-31T15:45:24+02:00
M. Rea, Gaja, idea
D. Rei, Gai, idei
C. Rei, Gai, idei
B.Reę, Gaję, ideę
N. z Reą, z Gają, z ideą
Mc. o Rei, o Gai, o idei
W. Rea! Gaja! ideo!

=]]
momisia
2 3 2
2010-03-31T15:47:36+02:00
L.p. l.mn.
M.Rea,Gaja 1.Reje,Gaje
D.Rei,Gai 2.Rej,Gaj
C.Rei,Gai 3.Rejom,Gajom
B.Reę,Gaję 4.Reje,Gaje
N.Reją,Gają 5.Rejami,Gajami
Ms.(o) Rei,(o)Gai 6.(o)Rejach,Gajach
W.Reo, Gajo 7.Reje, Gaje


inne: nie znam więc nie do konca pomoglem
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T15:48:43+02:00
L.poj
M. Rea
D. Rei
C.Rei
B Ree
N. Reą
M. Rei
W.Reo!

L.mn
M.Ree
D.Rei
C.Rejom
B.Ree
N.Reami
M.Reach
W. Reje!

l. poj
M. Gaja
D. Gai
C. Gai
B. Gaję
N. Gają
M. Gai
W. Gaju!
l. mn
M. Gaje
D. Gaj
C. Gajom
B. Gaje
N. Gajami
M.Gajach
W Gaje!

inny przykład słowo ,,idea"
l. poj
M. Idea
D. idei
C.Idei
B.idee
N.ideą
M.idei
W Ideo!

L.mn
M.Idee
D. Idei
C.ideom
B.idee
N.ideami
M.ideach
W idee!
6 3 6