Uzupełnij poniższe schematy i zapisz odpowiednie równania reakcji:

a)alkohol etylowy+tlenek miedzi(III)--->.................

b)aldehyd octowy+wodór--->............

c)propanal+............--->............+2 Ag

d)formaldehyd+...........--->............+Cu2O +...........

1

Odpowiedzi

2012-08-08T09:52:55+02:00

Tlenku miedzi 3 niem tu chodzi chyba o tlenek miedzi II

a) CH3-CH2OH+CuO-->CH3-CHO+Cu+H2O

b) CH3-CHO+H2-->CH3-CH2OH

c) CH3-CH2-CHO+Ag2O-->CH3-CH2-COOH+2Ag

d) HCHO+2Cu(OH)2-->HCOOH+Cu2O+2H2O