1.Jaką prędkość posiada pojazd, który w czasie 4 godzin przebył drogę 180km?
2.Jakie jest przyspieszenie ciała, które zwiększyło swoją prędkość o 45m/s w czasie 9 sekund?
3.Jaka siła powoduje, że ciało o masie 6kg porusza się z przyspieszeniem 3m/s kwadrat?
4.Jaki pęd posiada ciało o masie 21kg poruszające się z prędkością 3m/s?
5.Jaki jest ciężar ciałao masie 75kg?
6.Jaką pracę wykona siła 7N podczas przesuwania ciała o 5m?
7.Jaka jest moc urządzenia, które w czasie 8 sekund wykona pracę 320J?
8.Jaką energię posiada ciało podniesione na wysokość 9m, którego masa wynosi 3kg?
9.Jaką energię posiada ciało o masie 4kg, które porusza się prędkością 12m/s?
10.Jaką częstotliwość posiada ciało, którego okres obiegu po okręgu wynosi 0.2 sekundy?
11.Jaką drogę przebędzie ciało, poruszające się z przyspieszeniem 6m/s kwadrat w czasie 5 sekund?
12.Jaki łądunek przepłynie przez przewodnik, w którym płynie prąd o natężeniu 3A w czasie 8 sekund?
13.Jaką moc ma prąd o natężeniu 4A i napięciu 220V?
14.Jaką pracę wykona prąd, którego nateżenie wynosi 4A, napięcie 20V w czasie 3 sekund?
15.Jakie jest natężenie prącu jeśli w czasie 4 sekund przez przewodnik przepłynął ładunek 36C?
16.Jaki jest opór dwóch oporników połączonych szeregowo, każdy o wartości 4 omów?
17.Jakie jest ciśnienie wywierane przez siłę nacisku o wartości 450N działającą na powierzchnię 10m kwadrat?
18.Jaką gęstość posiada ciało o masie 32000kg, którego objętość wynosi 4m sześcian?
19.Jaka jest prędkość ciała poruszającego się po okręgu o promieniu 4m jeśli na pełny obieg potrzebuje ono 16 sekund?
20.Jaka siła wyporu działa na ciało o objętości 3m sześcian, które zanurzono w wodzie?
21.Jakie jest ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez wodę na głębokości 6m? (masa wody to 1kg na 1litr)
22.Ile ciepła należy dostarczyć, aby 2kg wody ogrzać o 30stopni c? (ciepło właściwe wody wynosi 4200J/kg)
23.Ile energii należy dostarczyć,aby stopić 4kg lodu? (ciepło topnienia lodu wynosi 335000J/kg)
24.Ile energii należy dostarczyć aby odparować 6kg wody w temperaturze wrzenia? (ciepło parownia wody wynosi 2300000J/kg)
25.Jaka siła elektrodynamiczna działa na przewodnik o długości 3m, przez który płynie prąd o natężeniu 4A umieszczony w polu magnetycznym o indukcju 2T?
26.Jaki jest opór zastępczy dwóch oporników o wartości 3 omów, które połączono równolegle?
27.jaki jest opór opornika jeśli w obwodzie płynie prąd o natężeniu 3A przy napięciu 27V?
28.Jaki jest okres drgań jeśli częstotliwość wynosi 20Hz?
29.Jaką drogę przebędzie ciało w czaie 9 sekund poruszające się z prędkością 3m/s?
30.Jaka będzie siła tarcia, jeśli współczynnik tarcia wynosi 0.6 a siła nacisku ciała na podłoże ma wartość 20N?

Z góry dzękuję.... :):):):):):):):)

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-31T17:23:29+02:00
Zad 1.
V=s/t
V=180/4=45 km/h

Zad 2.
a=ΔV/t
a=45/9=5m/s²

Zad3.
F=a*m - siła grawitacji ?

Zad4.
p=m/V
p=21/3=7 kg*m/s

Zad.5
Fc=m*g
Fc=75*10 = 750 N

Zad 6.
W=F*s
W=7*5=35 J

Zad 7.
P=W/t
P=320/8=40W

Zad 8.
Ep=mgh
Ep=3*9*10=270 J

Zad 9.
Ek=mv²/2
Ek=4*12²/2=4*144/2=576/2=288 J

Zad 10.
f=1/T
f=1/0.2=5 Hz

Zad 11.
s=V*t
s=6*5=30 m

Zad.12
q=I*t
q=3*8=24 C

Zad13.
P=U*I
P=220*4=880 W

Zad14.
W=U*I*t
W=20*4*3=240 J

Zad.15
I=q/t
I=36/4=9 A

Resztę dokończę później ;)

zad 17.
P=F/s
P=450/10=45 Pa

zad18
d=m/V
d=32000/4=8000 kg/m³

zad 19
v=2πr/T
V=2π*4/16
V=2*3,14*4/16=1.57 m/s

13 4 13
2010-03-31T17:25:33+02:00
, ja mogę odp. tylko na kilka pytań ,bo reszty jeszcze się nie uczyłam myslę ,ze coc rozwiąze te pare przykładów to co da!; pp .

no to na odp.1 to 45km/h
odp.5.to 750N
3 3 3