Pan Marcin kupił 4 akcje Bimu i 3 akcje Bomu , a pan Wojtek kupił kupił w tym samym czasie 3 akcje Bimu i 4 akcje Bomu. Po miesiącu okazało się, że pan Marcin zarobił na swoich akcjach 25 zł. Jaki zysk w ciągu tego miesiąca przyniosła jedna akcja Bimu, a jaki jedna akcja Bomu?

1

Odpowiedzi

2010-03-31T16:11:19+02:00
A - zysk z akcji Bimu
b - zysk z akcji Bomu

zysk Marcina:
4*a + 3*b = 25

zysk Wojtka:
3*a + 4*b = 24

mamy układ:
4*a + 3*b = 25 |*4
3*a + 4*b = 24 |*(- 3)

16*a + 12*b = 100
- 9*a - 12*b = - 72

dodajemy stronami
7*a = 100 - 72
7a = 28
a = 4

4*a + 3*b = 25
3b = 25 - 4*4 = 9
b = 3

zysk na jednej akcji Bimu wynosił 4 zł, a na akcji Bomu 3 zł