Sporządź wykres funkcji f(x)=(x-〖3)〗^2-4
Na podstawie wykresu określ;
a). zbiór wartości funkcji
b). miejsca zerowe
c). przedziały w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie oraz przedziały w których przyjmuje wartości ujemne, przedziały w których funkcja jest rosnąca a w których malejąca
d). dla jakich argumentów funkcja osiąga wartość najmniejszą lub największą i ile ona wynosi

p.s.
całość inaczej spam

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T17:05:02+02:00
A) Zw = Y∈<-4;+∞)
b) Mz: y=0 gdy x=1 i x=5
c)
y>o gdy x∈(-∞,1)U(5,+∞)
y<0 gdy x∈(1,5)
y rośnie gdy x∈(3,+∞)
y maleje gdy x∈(-∞,3)
d) Funkcja przyjmuje wartość najmniejsza dla x=3 i przyjmuje wartość y=-4
2010-03-31T17:09:48+02:00
Wykres funkcji w załączniku
Odpowiedzi:
a) zbiór wartości funkcji: [-4,∞)
b) miejsca zerowe: x=1, x=5
c) przedziały w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie:
przedział (-∞,1) i przedział (5,∞)
przedziały w których przyjmuje wartości ujemne: przedział (1,5)
przedziały w których funkcja jest rosnąca: (3,∞)
w których malejąca: (-∞,3)
d) dla jakich argumentów funkcja osiąga wartość najmniejszą lub największą i ile ona wynosi:
wartość najmniejsza: dla x=3 f(x)=-4
brak wartości największej