1. Napisz równania reakcji otrzymywania następujących soli ( dla każdej soli po 4 równania)
a) siarczek wapnia
b) azotan (V) glinu
2. Napisz cząsteczkowe i jonowe równania reakcji pomiędzy:
a) kwasem azotowym (V) i wodorotlenkiem potasu
b) siarczkiem potasu i azotanem (V) cynku
c) azotanem (V) żelaza (II) i wodorotlenkiem sodu

daję naj ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T17:57:38+02:00
1. Napisz równania reakcji otrzymywania następujących soli ( dla każdej soli po 4 równania)

a) siarczek wapnia

1)Ca + S = CaS
2)Ca + H2S = CaS + H2
3)CaO + H2S = CaS + H2O
4) Ca(OH)2 + H2S = CaS + 2H2O

b) azotan (V) glinu

1) 2Al + 6HNO3 = 2Al(NO3)3 + 3H2
2) Al2O3 + 6HNO3 = 2Al(NO3)3 + 3H2O
3) Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O
4) AlCl3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3HCl


2. Napisz cząsteczkowe i jonowe równania reakcji pomiędzy:
a) kwasem azotowym (V) i wodorotlenkiem potasu

HNO3 + KOH = KNO3 + H2O
H+ + NO3- + K+ + OH- = K+ + NO3- + H2O
H+ + OH- = H2O

b) siarczkiem potasu i azotanem (V) cynku

K2S + Zn(NO3)2 = 2KNO3 + ZnS (Osad)
2K+ + S2- + Zn2+ + 2NO3- = 2K+ + 2NO3- + ZnS
Zn2+ + S2- = ZnS

c) azotanem (V) żelaza (II) i wodorotlenkiem sodu

Fe(NO3)2 + 2NaOH = 2NaNO3 + Fe(OH)2 (Osad)
Fe2+ + 2NO3- + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + 2NO3- + Fe(OH)2
Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2


Mam nadzieję, że pomogłam ;)
6 2 6