Odpowiedzi

2009-11-01T18:27:43+01:00
V=s/t
V=180km/2,5h=72km/h
Vśr=(72km/h+80km/h)/2=126km/h/2=63km/h
Odp. predkość średnia wynosi 63km/h
2009-11-01T18:33:26+01:00
Prędkość średnia= cała droga/ cały czas

Vśr= (s1+s2)/ (t1+t2)

t2=?
t2=s/v
t2=120/80=1,5 [h]

vśr=(120 km+180 km)/(2,5 h+1,5 h)= 75km/h
2009-11-01T20:45:24+01:00
Vśr1= 180:2,5
Vśr1=72km/h

t=120:80
t=1,5h

Sc=180+120 =300km

tc=1,5+2,5=4h

Vśr= 300:4=75km/h