Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T17:24:00+02:00
F(x)=-(x-3)²+4
jest to wzór w postaci kanonicznej, mianowicie:
f(x)=(x-p)²+q
gdzie p i q są współrzędnymi wierzchołka funkcji, w naszym przypadku to (3,4)
funkcja ma ujemny współczynnik kierunkowy, więc będzie miała wartość największą właśnie w wierzchołku. mamy wyznaczyć zbiór wartości funkcji, więc patrzymy na drugą współrzędną. parabola oczywiście dążąc w dół nie ma granicy, dlatego:
Zwf ∈ (-∞;4>
2010-03-31T17:24:07+02:00
Y=(x-p)²+q

q=4

Y∈(-∞;4]