Odpowiedzi

2010-03-31T17:39:44+02:00
Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością, którego torem jest linia prosta. Ruch, w którym ciało w równych odcinkach czasu przebywa równe drogi.

Cechy ruchu jednostajnego prostoliniowego
* Kierunek i zwrot wektora prędkości jest stały
* Wartość prędkości jest stała
* Prędkość średnia równa jest prędkości chwilowej
* Przyspieszenie jest równe zeru
* Wektor przesunięcia (zmiana wektora położenia) jest równy drodze pokonanej przez ciało

Zgodnie z I zasadą dynamiki, warunkiem koniecznym aby ciało poruszało się ruchem jednostajnym prostoliniowym jest brak działania na nie sił lub równoważenie się sił działających.

Aby określić ruch jednostajny, potrzebne są trzy wielkości: droga (s), czas (t) i prędkość (v).

W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość jest równa stosunkowi przebytej drogi do czasu.

Prędkość jest wektorem, więc ma cztery cechy: kierunek, zwrot, wartość i punkt przyłożenia.
Wartość prędkości nazywamy szybkością.

Najczęściej spotykane jednostki prędkości to metr na sekundę () i kilometr na godzinę ().

W ruchu jednostajnym prostoliniowym droga równa się iloczynowi prędkości i czasu.
s = v t
2 5 2