Witam,
Zadane mam 12 zadań i proszę o pomoc w rozwiązaniu ich. Daję 84 pkt i najlepszą!!

Zadanie 1
Dany jest wielomian w. Oblicz w(1) w(2) w(√2), gdy:

a) W(x) = 3x³ - 2x² - 6x + 2
b) W(x) = ¼x⁴ - ½x² + 2

Zadanie 2
Mając dane wielomiana P(x)=3x² - 2 oraz Q(x)=2x+3 wyznacz:

a) P(x) + q(x)
b) P(x) * q(x)
c) 3 * P(x) - 4 q(x)

Zadanie 3
Sprawdź czy wielomian W(x) jest podzielny przez wielomian P(x)

a) W(x) = 2x⁴ -6x³ + 7x² + 29x -33 P(x) = x - 3
b) W(x) = x³ +2x² - 13x + 10 P (x) = x-2

Zadanie 4
Wykonaj Dzielenie

a) (x³-6x²+11x-6) ÷ (x-3)=
b) (x³ + 20x²+84x-49)÷(x+7)


Zadanie 5
Rozwiąż równanie
x³+4x²-x-4=0

Zadanie 6
Rozwiąż nierowność

x(x-2)(x-3)<0

Zadanie 7

Podaruję bo nie wiem jak zapisać :)


Zadanie 8 i 9 również podaróję z tego samego powodu

Zadanie 10
wyznacz Wartości pozostałych fauncji trygonometrycznych
a) sin (takie "L") Ułamek 15/17


Dora 11 i 12 też podaruję


Proszę o Pomoc!!!

Zada

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T18:10:40+02:00
Zad1
a) W(x) = 3x³ - 2x² - 6x + 2 w(1) w(2) w(√2)
w(1)=3*1³-2*1²-6*1+2=3-2-6+2=-3
w(2)=3*2³-2*2²-6*2+2=3*8-2*4-12+2=24-8-12+2=6
w(√2)=3*(√2)³-2*(√2)²-6*√2+2=3*2√2-2*2-6√2+2=6√2-4-6√2+2=-2
b) W(x) = ¼x⁴ - ½x² + 2
w(1)=¼*1⁴-½*1²+2=¼-½+2=-¼+2=1/3/4
w(2)=¼*2⁴-½*2²+2=¼*16-½*4+2=4-2+2=4
w(√2)=¼*(√2)⁴-½*(√2)²+2=¼*4-½*2+2=1-1+2=2

zad2
P(x)=3x² - 2 oraz Q(x)=2x+3
a) P(x) + q(x)
(3x² - 2)+(2x+3)=3x² - 2+2x+3=3x²+2x+1
b) P(x) * q(x)
(3x² - 2)*(2x+3)=6x³+9x²-4x-6
c) 3 * P(x) - 4 q(x)
3*(3x²-2)-4*(2x+3)=9x²-6-8x-12=9x²-8x-18

Zad 5
x³+4x²-x-4=0
(x³-x)+(4x²-4)=x(x²-1)+4(x²-1)=(x²-1)(x+4)
(x²-1)= 0 lub (x+4)=0
(x+1)(x-1)
x=-1 x=1 x=-4