Dam naj ale chcę by to było dobre :)
Mam taki temat : Samotność z wyboru i samotność z konieczności przedstaw przyczyny i skutki przywołanych sytuacji w życiu wybranych bohaterów literackich.

Moje lektury: Robinson Kruzoe, Samotność w sieci, Ludzie Bezdomni, Cierpienia Młodego Wertera.

Potrzebuje teze i plan ramowy...!!!
Chcę,żeby to było nastawione albo na typy samotności, albo nawiązanie,że wybór wynika także z tej konieczności, lub jakąś inną fajną teze,żeby praca była ciekawa :) I żeby wiązała się w 100% z tematem :):):)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T19:14:11+02:00
Samotnośc jest uniwersalnym, wiecznie zywym tematem, chętnie podejmowanym przez twórców róznych okresów w literaturze. Jest bowiem bliska kążdemu człowiekowi, jest ponadczasowym, nie przemijającym elementem jego zycia. Ziązek z tematem ma postac doktora Judyma, jako indywidulany wybór. Jest on tytułowym ,,bezdomnym". Wychowany przez ciotkę nigdy nie zaznał ciepła domowego ogniska, nie doświadczył dobroci i miłości. Jako mały chłopiec musiał znosic upokorzenia i cierpliwie wypełnia polecenia surowej ciotki. Dzięki wytęzonej pracy i silnemu charakterowi zdobył wykształcenie i został lekarzem. Nie odnalazł jednak swego miejsca w srodowisku polsich lekarzy. Przeciwstawił im się, pouczał, podkreślał koniecznosc poprawy warunków sanitarnych, opieki dla ludzi w swoim przemówieniu pt.:,, kilka uwag, czy słówko w sprawie higieny...". Był społecznikiem, nieakceptowanym przez własną grupę społeczną. Dzięki pomocy Chmielnickiego uzyskał posadę w uzdrowisku w Cisach. Szybko dostrzegł, że przyczyną chorób tamtejszych dzieci jest zbyt duża wilgotnośc powietrz, ze tak naprawde uzdrowisko pogarsza stan zdrowia pacjentów i tubylców, zamiast go porawi. Jego wielokrotne apele nie pomogły, w swojej walce o słuszną sprawę pozostał osamotniony.Kiedy Krzywosąd- Chobrzański oprzcował swą metodę oczyszczania rzeki i stawu z mułu, który trafił do rzeki w której rolnicy poili krowy, miarka sie przebrała. Judym zareagował bardzo ostro, użył siły fizycznej, dlatego też musiał opuścic Cisy. Wyjazd nie był łatwy. Rozkwitła bowiem miłośc między nim a Joanną Podborską, zamierzali nawet się pobrac. Yomasz nie miał wyjścia. Dzięki pomocy Korzeckiego pojechał do Zagłębia i tam rozpoczoł prace w kopalni. Pomagał ludziom pracującym tam, leczył ich, ponownie odnalazł siebie i swoje miejsce. Wodwiedziny przyjechała Joanna, którą potraktował bardzo oschle, nie okazując jej uczuc. Wyrzekł się jej miłości, co nie było łatwe i poświęcił się pomocy,biednym ubogim ludziom. Czuł się odpowiedzialny za ich los, wiediał że tylko on może im pomuc. Wybrał samotnośc, gdyż jak twierdził, rodzina odciągała by go od pracy i misji społecznej, którą starał się wypełni. Postępował według zasady: ,, Człowiek to rzecz świeta, której krzywdzi nie wolno." Nie wzioł jednak pod uwagę, ze krzywdzi Joannę, przekreślając szczęscie ich obojga, burząc jej nadzieje i odrzucając byc może ostatnią szansę na szczęsliwe życie, na poznanie ciepła rodzinnego ogniska. Judym jest bez wątpienia postacią tragiczną i samotną, dokonuje dramatycznego wyboru między szczęsciem osobistym a obowiązkiem społecznym. Stał się on nieśmiertelnym wzorem człowieka, społecznika, który nie godzi się na zło i chce z nim walczyc, chociaż jest sam i wie że przegra. Człowiek samotny to także Werter jego cechą znamienną jest-ból świata, poczucie wyobcowania, nie tylko z powodu miłości, takze społecznego. Werter pozostaje skłócony z filisterskim mieszczaństwem. Przeciwstawia się normom społecznym, które klasyfikują ludzie nie według ich wartości, ale przynależności społecznej. Wycofuje się zatem z zycia towarzyskiego, izoluje od świata, jest samotny. Prowadzi go to do samobójstwa, gdyż nie znajduje innego wyjścia z syduacji zyciowej, w której się znalazł. Samotnośc daje możliwośc wyciszenia, chwilowego odreagowania od natłoku codziennych spraw i jest z pewnością potrzebna każdemu człowiekowi, aby przez momen zastanowic się nad sobą i swoin życiem. Odrobina samotności nie zaszkodzi, problem narasta wtedy, gdy staje się ona zjawiskiem ogólnym, dominującym, powszechnym. Wpływa bowiem dydtrukcyjnie na psychikę człowieka, moze doprowadzic go do samobójstwa, w momencie, dołącza się do niej rozterki, problemy emocjonalne.
3 3 3