W trójkącie ABC poprowadzono wysokości BD i CE. Wykaż, że miary kątów ABD i ACE są równe.


Wykaż, że w trójkącie prostokątnym ABC ( |kąt C|=90 stopni) wysokość CD dzieli trójkąt ABC na dwa trójkąty, których kąty są równe odpowiednim kątom trójkąta ABC.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T19:36:11+02:00
Zadanie 1
<ADB = <AEC = 90
<CAE = <DAB czyli
<ACE = <ABD

zadanie2
<C=90
<ADC=90
<BDC=90

90=<A + <B
dołączam rysunek do 2 zadania
7 3 7