Odpowiedzi

2010-03-31T18:01:24+02:00

x² + y² - 4x = 0
(x -2)² + -4 +(y - 0)² = 0
(x -2)² + (y - 0)² = 4
S = (2 ; 0) oraz r = 2
S' = (-2 ; 0) oraz r = 2
zatem
okrąg symetryczny do danego okręgu względem początku
układu współrzędnych ma równanie
( x +2)² + (y - 0)² = 4
lub
x² + y² + 4 x = 0
2 5 2