Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-31T18:12:12+02:00
Rozwijanie systemu stabilnych reguł handlowych opartych na zasadzie niedyskryminacji państw członkowskich
2010-03-31T18:12:33+02:00
* Współpracuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Grupą Banku Światowego w celu zapewnienia spoistości w formułowaniu globalnej polityki gospodarczej.

* Stanowi forum do dalszych negocjacji między członkami na temat wielostonnych stosunków handlowych oraz stanowi ramy do wdrażania tych rokowań

* Stanowi forum negocjacji dotyczących wielostronnych stosunków handlowych jej członków w dziedzinach, które są objęte porozumieniami wymienionymi w aneksach

* Administruje Uzgodnieniem w Sprawie Reguł i Procedur Dotyczących Rozstrzygania Sporów

* Zarządza Mechanizmem Przeglądu Polityki Handlowej